Jdi na obsah Jdi na menu
 


Do školy predsa musí chodiť každý nie? V škole tiež poznávame ziveratá, učíme sa ich životný štýl, robíme o nich projekty. Tu máte zopár typov na stavovce a bezstavovce môžte robiť prjekty alebo referaty.

bezstavovce:

Pŕhlivce:
Nezmar: regenerácia: obnovovanie poškodenej časti tela.
Telo: 2 vrstvy buniek:
1. vrstva – pokrýva telo.
2. vrstva – vnútorná dutina.
Nezmar má bunky pŕhlive a svalové. Nezmar má jednootvor. Jedným otvorom prijíma aj vylučuje. Dýchanie celým povrchom tela. Rozmnožovanie: pohlavné
nepohlavné: pučaním.
Nervová sústava rozptýlená.
Ploskavce:
Pľoskuľa mliečna: veľkosť tela 1–3cm. Telo je ploské, nečlánkované a rozdelné na :prednú, zadnú, chrbtovú a brušnú časť. Je pokryté pokožkou a pod ňou sú svalové bunky. Má 1 prijímací a vyvrhovací otvor. Rozvetvenú tráviaca dutinu. Dýchanie – celým povrchom tela. Vylučovnie – tvorené vylučovacími bunkami s vylučovacími kanálikmi. Nervová sústava: pásavá. Predná časť zmyslové laloky a oči. Rozmnožovanie obojpohlavný živočích. Regenerácia. Pásovnica:parazit, ploskavec.

Mäkkýše:
Delenie:
Lastúrniky: škľabka veľká.
Ulitníky: slimák záhradný.
Hlavonožce: sépia obyčajná.
Typická stavba tela: noha, schránka tela. Ulita je jednoliata a lastúra ja z 2 častí.
Trávenie:ústny otvor, tráviaca rúra, vyvrhovací otvor. Dýchacia sústava: Dýchajú pľúcami (vak) alebo žiabrami.
Cievna sústava: otvorená, prvotné srdce.
Nervová sústava: uzlinová – tvorená z uzlín, ktoré sú navzájom pospájané. Zmyslové orgány uložené na tykadlách.
Obojpohlavný živočích.Pri rozmnožovaní prichádza k výmene spermií
.

.
 . Článkonožce:
Delenie:
Pavúkovce: bez tykadie, 4 páry nôh.
Kôrovce:2 páry tykadiel a rôzny počet nôh.
Hmyz:1 pár tykadiel a 3 páry nôh.
Tráviaca sústava:
a, mimotelové trávenie
b, Vnútrotelové trávenie: ústny otvor, žalúdok, pečeň, črevo, análny otvor.
Dýchanie-vodné: žiabre, suchozemské : vzdušnice – systém rozkonárených rúrok po celom tele.
Cievna sústava: otvorená, rúrkovité srdce.
Nervová sústava: rebríčková.
Vylučovacia sústava. vylučovacie bunky: Vylučovanie do čreva.
Rozmnožovanie: vajíčko – larva – dospelý jedinec. – so zmenou a bez zmeny
.

Stavovce

Ryby:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža , s ktorej vyrastajú šupiny. Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú kostrové svaly u rýb plávanie.
Dýchanie: vnútorné žiabre, ktorými prijímajú kyslík rozpustený vo vode.
Tráviaca sústava: ústna dutina – zuby, slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – tráveniea vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, análny otvor. Ryby majú plynový mechúr. Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra.Ryby majú pásovité obličky.
Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – komora a predsieň. Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami. Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Ryby najviac vyvinutý stredný mozog. . Predný mozog – laloky a závity. Čuchové bunky – čuchová jamka nad ústnym otvorom. Chuťové bunky v ústach a fúzoch.Hmatové bunky – po celom tele.
Zrakový orgán – oko – ryby dobre vidia vo vode, nemajú očné mihalnice ani slzné žľazy.
Sluchový orgán – ucho – ryby majú vyvinuté vnútorné ucho. Bočná čiara rýb je kanálik zo zmyslovými bunkami.
Rozmnožovanie: vonkajšie- vo vode alebovlhkom prostedí – spermia splinie s ikrami a vznikne zárodok a vyvíja sa nový jedinec.

Obojživelníky:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža. Telo obojživelníkov chráni vlhká sliznatá pokožka.
Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú
kostrové svaly u obojživelníkov plávanie a chodenie.
Dýchanie: v larválnom štádiu dýchajú vonkajšími žiabrami neskôr pľúcami. Nedokonalé pľúcne dýchanie dopĺňa kožné dýchanie.
Tráviaca sústava: ústna dutina – drobné zúbky obrátené dozadu, vymrštiteľný lepkavý jazyk(len u dospekých jedincov), slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – trávenie a vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, kloaka.
Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, kloaka. Obojživelníky majú obličky uložené po bokoch chrbtice. Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – 2 predsiene a jedna komora. Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami.
Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Obojživelníky najviac vyvinutý stredný mozog. Predný mozog – laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele.
Zrakový orgán – oko – tri mihalnice, oko sa dá vtiahnuť do vnútra.
Sluchový orgán - ucho – vyvinuté aj stredné ucho – rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vonkajšie- vo vode alebo vlhkom prostedí – spermia splinie s ikrami a vznikne zárodok a vyvíja sa nový jedinec
Plazy:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža , s ktorej vyrastajú šupiny.
Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú
kostrové svaly u plazov plazenie.
Dýchanie: bohato zriasnené pľúca.
Tráviaca sústava: ústna dutina – hady: jedový zub, rozličný tvar jazyka, slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – trávenie a vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, kloaka.
Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, kloaka. Plazy majú pravé obličky.
Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – má 2 predsiene a jednu komoru. Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami.
Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Najviac vyvinutý predný mozog. Predný mozog – laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele. Zrakový orgán – oko – majú pohiblivé mihaklnice, môžu otáčať očné gule. Sluchový orgán - ucho – vyvinuté aj stredné ucho – rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vnútorné.

Vtáky:
Povrch tela tvorí viacvrstvová koža , s ktorej vyrastajá perie. Pohyb: Majú vnútornú kostru, na ktorú sa upínajú svaly. Základ chrbtica zo stavcov. Pohyb umožňujú
kostrové svaly u vtákov lietanie. Vtáky majú duté kosti.
Dýchanie: Bohato zriasnené pľúca. Majú vzdušné vaky – lalokovité výbežky zasahujúce do častí tela a dutých kostí. Sú zásobarňou vzduchu a nadľahčujú telo vtáka.
Tráviaca sústava: zobák ,ústna dutina, slinné žľazy, hltan, pažerák, žalúdok – potrava sa čiastočne natrávi, dvanástnik – sem ústi žlčník a podžalúdková žľaza, tenké črevo – trávenie a vstrebávanie,slepé črevo – začiatok hrubého čreva, hrubé črevo, kloaka.
Potrava sa zhromažďuje v hrvole, kde sa zvlhčuje a zmäkčuje. Pri vtákoch živiacich sa prevažne semenami rozkladajú potravu tráviace šťavi v žľaznatom žalúdku a z neho potrava prechádza do svalnatého žalúdka, kde ju mohutné svaly a drobné kamienky rozdrobujú.
Vylučovanie:
Plynné látky: dýchacia sústava.
Tuhé látky: tráviaca sústava.
Tekuté látky: močová sústava.
Močová sústava: obličky, močovody, močový mechúr, kloaka. Vtáky majú pravé obličky.
Vtáky nemajú potné žľazy, časť vody vylučujú dýchacími cestami.
Cievna sústava: zatvorená, krv – krvná plazma, červené a biele krvinky a krvné doštičky. Srdce – má 2 predsiene a 2 komory. . Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami. Majú malý a veľký krvný obeh. Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Dobre vyvinutý predný mozog, v ktorom prebiehajú podmienené a nepodmienené reflexy. Predný mozog sa skladá z 2 pologúľ rozdelených na laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele. Zrakový orgán – oko – dobre vyvinutý zrak. Sluchový orgán - ucho – dobre vyvinutý sluch. Majú rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vnútorné. Okolo oplodneného vajíčka sa utvorí bielok, papierové blany a vápenatá škrupina. Základom zárodku je zárodočný disk. Mláďatá kŕmivých vtákov sa liahnu holé, slepé a musia sa kŕmiť. Mláďatá nekŕmivých vtákov sa liahnu operené a schopné samostatne prijímať potravu.

Srdce – má 2 predsiene a 2 komory. . Rozvádza krv po tele. Krv prúdi cievami. Majú malý a veľký krvný obeh. Regulácia: Hormonálnu sústavu tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú hormóny. Mozog- tvoria neuróny. Dobre vyvinutý predný mozog, v ktorom prebiehajú podmienené a nepodmienené reflexy. Predný mozog sa skladá z 2 pologúľ rozdelených na laloky a závity. Čuchové bunky – nosová dutina. Chuťové bunky v ústach. Hmatové bunky – po celom tele. Zrakový orgán – oko – dobre vyvinutý zrak. Sluchový orgán - ucho – dobre vyvinutý sluch. Majú rovnovážny orgán.
Rozmnožovanie: vnútorné, cicavce sa rozvíjajú prevažne v tele matky. Zárodok sa vyvíja v maternici, vyžuvuje sa prostredníctvom placenty. Mláďatá sa živia materským mliekom.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Try out the best financial robot in the Internet. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 22:28)

The huge income without investments is available, now!
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Информационный каталог фильмов

(miraldoncon, 5. 8. 2020 21:59)

На сайте https://hd.lord-films.xyz/ располагается множество фильмов, сериалов, концертов, церемоний и не только. Этот сайт с большой долей уверенности можно назвать огромным архивом кинолент разных жанров, которые были отсняты и выпущены в прокат в разные годы. Обратить внимание можно и на раздел, в котором представлены коллекции фильмов - там действительно много интересного! Около каждого фильма и сериала отображается информация в виде описания, рейтинга, качества и не только - на все эти данные смело можно ориентироваться.

Онлайн кинотеатр в высоком разрешении

(bezreladodia, 5. 8. 2020 18:42)

Каждый любитель кинематографических творений разных жанров сможет отыскать на сайте https://hd.kinogoby.club/ интересующий его фильм. Собственное внимание непременно стоит обратить на левую панель - именно там каждый человек сможет подбирать не только жанры различных фильмов и сериалов, но и находить концерты, церемонии, документальные фильмы и не только. Подбирать контент также можно по странам и годам. При желании, для нахождения и просмотра нужного контента пользователь также может использовать поисковую строку.

On-line práci, může být skutečně účinná, pokud použijete tento Robot. Odkaz - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 18:40)

No need to work anymore while you have the Robot launched!
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

The financial Robot is the most effective financial tool in the net! Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 17:47)

There is no need to look for a job anymore. Work online.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Robot is the best solution for everyone who wants to earn. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 17:47)

One click of the robot can bring you thousands of bucks.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Новинки Адалт Видео в HD

(PORNOgov, 5. 8. 2020 11:52)

Смотрите порно видео в лучшем качестве, любуйтесь бесплатно: https://porno-go.top
Жгучее порно съемка для взрослых просмотр на https://porno-go.top/britye-kiski/2692-umelaya-naezdnica-na-bolshih-chlenah..html в HD720
Из домашних архивов секс запись для взрослых онлайн на https://porno-go.top/britye-kiski/4014-glubokaya-analnaya-eblya-v-sochnuyu-cheshskuyu-zadnicu..html в HD720
Возбуждающее порно ролики без границ онлайн на https://porno-go.top/amature/8786-molodaya-para-eksperimentiruet-so-slivkami.html в HD720
Безумное секс съемка без регистрации смотреть на https://porno-go.top/masturbaciya-i-solo/6122-ona-konchaet-skvirtom-v-obschestvennom-tualete.html в высоком качестве
Классное секс съемка для всех смотреть на https://porno-go.top/goryachie-suchki/2108-hochet-stat-sekretarshey.html в HD720
Смотрите секс видео в горячем качестве, смотрите бесплатно: https://porno-go.ru
Из домашних архивов секс видео без границ смотреть на https://porno-go.top/group-porn/570-party-amateurs-squirting-after-cumshots.html в HD720
Горячее порно фильмы для всех просмотр на https://porno-go.top/hd-porno/4312-muzhchina-sdal-komnatu-yunoy-studentke.html в HD720
Чувственное порно съемка бесплатно онлайн на https://porno-go.top/hd-porno/6725-zhestkaya-porka-poslushnoy-sluzhanki-tverdym-chlenom.html в HD720
Классное секс видео без границ просмотр на https://porno-go.top/azian/873-lewd-japanese-pussy-fingering.html в HD720
ViP секс запись бесплатно смотреть на https://porno-go.top/lesbi/6551-analnaya-masturbaciya-lesbiyanok-v-mashine-taksi.html в высоком качестве
Безумное порно съемка бесплатно смотреть на https://porno-go.top/anal/9823-negry-rasterzali-studentku-v-zhestkom-gruppovom-sekse-v-chastnom-dome.html в HD720
Сексуальное порно ролики без границ смотреть на https://porno-go.top/britye-kiski/9831-zagladil-ssoru-seksom-vo-vse-dyry-trahnuv-svoyu-podrugu-kak-shlyuhu.html в HD720

Trust your dollar to the Robot and see how it grows to $100. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 11:20)

Just one click can turn you dollar into $1000.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Robot never sleeps. It makes money for you 24/7. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 9:54)

Financial independence is what this robot guarantees.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

удачный сайт

(Thomaswhabs, 5. 8. 2020 9:31)

душевный вебресурс https://lolz.guru/forums/csgo/

Музыка для создателей контента

(kaderataPleby, 5. 8. 2020 8:44)

На сайте https://soundsmix.com/ имеется действительно большой выбор музыки для создателей контента. Разнообразие жанров, возможность использования поисковой строки, многообразие возможностей, максимально упрощенный интерфейс - все это и не только ждет заинтересованных пользователей после посещения сайта. Открыть для себя новых, действительно независимых исполнителей, на самом деле, сейчас очень просто. Музыка на сайте есть в ТОПах, в альбомах и плейлистах. Можно отмечать уже прослушанные аудио - треки, добавлять музыкальные файлы в специальные подборки и так далее.

News 2020 2021

(Josephwelay, 5. 8. 2020 8:40)

A new company in which over half a year more than 9 million people https://crowd1.com/signup/tatyanaflorida have registered. Profit comes from the shares of the world's largest gaming channels. Gambling, mobile share with us 50%. Passive and active income. Viber/WhatsApp +12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

Бесплатная доска объявлений

(Manprowrone, 5. 8. 2020 8:31)

«Alvengo» поможет Вам быстро продать что-то или, наоборот, купить. На сайте https://alvengo.ru/ представлена удобная доска бесплатных объявлений, которые могут оставлять все желающие. Вам достаточно выбрать регион и категорию, чтобы найти то, что Вам нужно. Оставить объявление тоже легко — для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку и указать всю необходимую информацию. Так Вы сможете быстро найти клиентов или новых сотрудников и при этом не будете платить за размещение объявления в газете или на телевидении.

The financial Robot is your # 1 expert of making money. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 8:30)

Make yourself rich in future using this financial robot.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Trust the financial Bot to become rich. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 7:05)

Robot never sleeps. It makes money for you 24/7.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Make money online, staying at home this cold winter. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 6:58)

The financial Robot is your # 1 expert of making money.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Музыкальные новинки через торрент

(kuznertVoips, 5. 8. 2020 5:17)

Каждый человек сможет на сайте https://razdam.net/ отыскать действительно огромный выбор различных музыкальных композиций - при этом, все они будут собраны в релевантные альбомы и сборники. Благодаря продуманной навигации, проблем при использовании сайта, на котором представлены песни, не возникнет ни у кого. MP3, FLAC, APE - каждый человек может подобрать именно свой формат! Музыка есть для любых поводов и торжеств - для праздников, тренировок, поездок в машине, детского развития и не только. Есть возможность фильтровать музыку по странам, а также использовать поисковую строку для нахождения нужных музыкальных композиций.

Профессиональное продвижение сайта

(osinmasGoagE, 5. 8. 2020 0:58)

Благодаря SEO-продвижению, Ваш сайт попадет в топ и сможет привлечь больше клиентов к Вашим предложениям! Заказать продвижение Вы можете на сайте https://cpcseo.ru/ - после этого, Вы непременно получите много новых посетителей. Специалисты компании могут продвигать сайт, настроят контекстную рекламу и будут вести социальные сети. Также такая услуга будет Вам полезна, если Ваш сайт является новым, и Вам нужно заявить о себе в интернет-пространстве. Доверьте все настоящим квалифицированным специалистам, чтобы все было сделано грамотно и эффективно.

Make your computer to be you earning instrument. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 5. 8. 2020 0:36)

Earn additional money without efforts.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp

Earning $1000 a day is easy if you use this financial Robot. Link - https://plbtc.page.link/zXbp

(HenryCip, 4. 8. 2020 23:50)

Most successful people already use Robot. Do you?
Link - https://plbtc.page.link/zXbp


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

následující »